Lưu trữ hàng ngày: May 30, 2021

Thứ Hai tuần 9 thường niên – ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính. Không khiêm nhường không biết tạ ơn

Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà...
- Advertisment -

Most Read