Lưu trữ hàng ngày: May 1, 2021

Kinh cầu cho Tu Nghị

Lạy Chúa Cha, chúng con tin thật Chúa là Chúa cả toàn năng. Xin Chúa lấy quyền phép cao cả vô cùng của Chúa...

Tu Nghị Chuẩn Bị hướng tới Tổng Tu Nghị XX (nhiệm kỳ 2021-2025)

Chiều ngày 01.5.2021, Tu Nghị Chuẩn Bị hướng tới Tổng Tu Nghị XX đã diễn ra tại Cộng đoàn Thánh Tâm Thị Nghè với...

Chúa nhật 5 Phục sinh năm B: Cây nho sai trái

Tin Mừng: GA 15,1-8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng...
- Advertisment -

Most Read