Lưu trữ hàng ngày: Jun 4, 2021

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 9 thường niên. Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Đâu là giàu trước mặt Thiên Chúa

Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật...

Ngày thứ bốn: Trái Tim Phó Thác

“Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con” (Ga 11:42) Thật khó để hiểu cách làm việc với sự kết hợp giữa bản tính...
- Advertisment -

Most Read