Lưu trữ hàng ngày: Jun 9, 2021

Kỳ tuyển vào Thỉnh viện của 14 anh em Đệ tử năm 2021

Tiến thân trong đời sống ơn gọi dâng hiến là một hành trình xuyên suốt qua từng giai đoạn. Ở đó, mỗi ứng sinh...

Ngày thứ chín: TRÁI TIM TRONG SẠCH

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch” ( Mt 11,9) Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng viết các Mối Phúc là “bức...
- Advertisment -

Most Read