Lưu trữ hàng ngày: Jun 5, 2021

Chúa nhật tuần 10 Thường Niên năm B. Lễ Mình Máu Chúa Kitô. Lễ Trọng. Thánh Thể và Tự do

Lời Chúa: Mc 14,12-16.22-26 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ...

Ngày thứ năm: Trái Tim Trắc Ẩn

“Thầy chạnh lòng thương đám đông” (Mc 8:2) Tất cả chúng ta đều có những thời điểm có đầy đủ mọi thứ. Khi bố mẹ...
- Advertisment -

Most Read