Lưu trữ hàng ngày: Jun 13, 2021

Thứ Hai tuần 11 thường niên. Ðừng báo thù

Lời Chúa: Mt 5, 38-42 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền...
- Advertisment -

Most Read