Lưu trữ hàng ngày: Jun 12, 2021

Ngày mười ba: Trái tim kỷ luật

“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt” (Mc 1:35) Vì Chúa Giê-su không chỉ là con người mà còn là Thiên Chúa, nên chúng ta...

Chúa Nhật tuần 11 Thường Niên năm B. Nước Thiên Chúa phát triển

Lời Chúa: Mc 4,26-34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một...

5 điều cần biết về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Đây là một hướng dẫn ngắn gọn về Lễ Thánh Tâm và lịch sử phong phú về lễ này. Lễ trọng kính Thánh Tâm được...

Ngày thứ mười hai: Trái tim nghèo khó

“Con người không có chỗ tựa đầu’ (Lc 9:58) Nghèo đói thường là một sự áp đặt, không phải là một sự lựa chọn. Nhiều...

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Mẫu mực trong đời sống đức tin

Lời Chúa: Lc 2, 41-52 Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa...
- Advertisment -

Most Read