Lưu trữ hàng ngày: Jun 10, 2021

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục

Lời Chúa: Ga 19, 31-37 Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong...

12 Lời hứa của Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tải File DOC | Tải File PDF Dưới đây là 12 lời hứa của Thánh Tâm Chúa Giêsu mặc khải cho Thánh Magarita Maria Alacoque...

Ngày thứ mười: Trái Tim Nhân Từ

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người...

Thứ Năm tuần 10 thường niên. Phải sống công chính hơn

Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ...
- Advertisment -

Most Read